Điều khoản sử dụng

16:58 01/10 - Đăng bởi: rutgonlink.net
Rút gọn link - Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng mà các bạn phải đọc trước khi sử dụng dịch vụ

Trước khi sử dụng dịch vụ rút gọn link tại rutgonlink.net các bạn phải đồng ý với tất cả các điều khoản mà chúng tôi đưa ra ở bên dưới.

1. Link và người sử dụng dịch vụ rút gọn

- Bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về link và nội dung bạn đã sử dụng dịch vụ rút gọn

- Không được sử dụng dịch vụ với các link có nội dung liên quan đến lừa đảo, tôn giao, chính trị

- Không được sử dụng dịch vụ với các link có nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm nét đẹp văn hóa, đồ trụy

- Không được sử dụng dịch vụ với link có nội dung phát động bạo lực, kích động, chống phá nhà nước

- Với tất cả các link sử dụng dịch vụ được phát hiện vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi - sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước.

- Chúng tôi có toàn quyền sử dụng link rút gọn của bạn.

- Chúng tôi có quyền chỉnh sửa link rút gọn của bạn theo các chiến dịch của chúng tôi

- Chúng tôi không có trách nhiệm phải trà lời câu hỏi của bạn.

- Tất cả thông tin mà bạn cung cấp chúng tôi có quyền sử dụng và chỉnh sửa mà không cần phải thông báo.

2. Thông báo

- Đây là website hoàn toàn miễn phí, không cần thông tin xác thực nên chúng tôi không có trách nhiệm phải giữ bí mật về nội dung mà bạn cung cấp. Chúng tôi có toàn quyền sử dụng mọi thứ mà bạn đã cung cấp mà không cần phải thông báo trước.